Ειδική Αγωγή

 
Η Ειδική Αγωγή αφορά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή κατάλληλων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στα παιδιά που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ο θεραπευτής καλείται να αναγνωρίσει, να αξιολογήσει και να κατανοήσει αυτές τις ανάγκες και να βοηθήσει τα παιδιά να μάθουν να ελίσσονται των δυσκολιών τους.

Ιδανικά, τα μαθησιακά θεραπευτικά προγράμματα ξεκινούν ένα με δύο χρόνια πριν από την είσοδο του παιδιού στο σχολείο με στόχο την έγκαιρη αντιμετώπιση και παρέμβαση. Τα παιδιά που παρακολουθούν έγκαιρα προγράμματα έχουν πολύ καλή πρόγνωση και καλή σχολική πορεία.Η παρέμβαση μπορεί να συνεχίζεται και όταν το παιδί πηγαίνει στο σχολείο. Μερικές φορές γίνεται διακοπή και επανένταξη σε πιο μεγάλες τάξεις όπου εισάγονται νέα μαθήματα που απαιτούν νέες μεθόδους μελέτης.

Αντίθετα, τα προγράμματα που ξεκινούν σε μεγαλύτερες ηλικίες έχουν λιγότερες πιθανότητες επιτυχίας ιδιαίτερα στα αγόρια. Τα κορίτσια έχουν καλύτερη πρόγνωση και εξέλιξη.

Ο όρος Ειδική Αγωγή είναι συνώνυμος με την Ειδική Διαπαιδαγώγηση. Επίσης, τα αντίστοιχα θεραπευτικά προγράμματα συχνά αποκαλούνται Μαθησιακά. Τα θεραπευτικά μαθησιακά προγράμματα πραγματοποιούνται από λογοθεραπευτή, από ειδικό παιδαγωγό και από ψυχολόγο με ειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες.

 
 
 
 

Λογοθεραπεία Για Παιδιά & Ενήλικες | Πρότυπο Ειδικό Κέντρο Ιλίου

 
Τηλέφωνο 2102690596
 
Κινητό τηλέφωνο 6909205808
 
Φαξ 2102690596
 
 
 
 
 
 
 
Tο κέντρο μας είναι Φιλικό για άτομα με κινητικες δυσκολίες καθώς υπάρχουν ράμπα εισόδου, ασανσέρ και τουαλέτα ΑΜΕΑ.