Τεστ Σχολικής Ετοιμότητας

 
Τα Τεστ Σχολικής Ετοιμότητας μας δείχνουν αν ένα παιδί είναι έτοιμο να παρακολουθήσει την Α’ Δημοτικού με επιτυχία. Αξιολογούνται οι δεξιότητες του παιδιού που θα πρέπει να έχουν αναπτυχθεί ώστε να ανταπεξέλθει στα μαθήματα και στις σχολικές του υποχρεώσεις.

Η διερεύνηση της σχολικής ετοιμότητας πραγματοποιείται από διεπιστημονική ομάδα που αποτελείται από λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, ειδικό παιδαγωγό και ψυχολόγο. Ο κάθε θεραπευτής μέσω συγκεκριμένων δοκιμασιών παρατηρεί τις δεξιότητες του παιδιού και έτσι καθορίζεται στο σύνολο της η σχολική ετοιμότητα.

Μερικές φορές, η εξέταση της σχολικής ετοιμότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί μεμονωμένα από κάποιον θεραπευτή και όχι από όλη την ομάδα. Αυτό συμβαίνει συνήθως στα παιδιά με έντονες δυσκολίες όπου είναι ολοφάνερη η μη σχολική τους ετοιμότητα.

Λίγο πριν την έναρξη του νηπιαγωγείου ή στους πρώτους μήνες είναι η κατάλληλη χρονική περίοδος για την αξιολόγηση της σχολικής ετοιμότητας. Στα παιδιά που παρακολουθούν ήδη κάποιο θεραπευτικό πρόγραμμα η αξιολόγηση γίνεται πάντα έγκαιρα. Στα παιδιά που δεν έχει παρατηρηθεί κάποια δυσκολία και δεν δέχονται παρέμβαση, η αξιολόγηση συχνά γίνεται αργοπορημένα και τα περιθώρια έγκυρης παρέμβασης είναι μειωμένα.

Ιδανικά, θα ήταν καλό η διερεύνηση της σχολικής ετοιμότητας να αποτελεί έλεγχο ρουτίνας και να πραγματοποιείται σε όλα τα παιδιά ανεξάρτητα με το αν παρουσιάζουν κάποια δυσκολία ή όχι, καθώς η σχολική ετοιμότητα δεν συνδέεται άμεσα με τον δείκτη νοημοσύνης ή άλλου είδους διαταραχές.

Μονάχα μέσω αυτής της διαδικασίας πρόληψης θα είμαστε σε θέση να κάνουμε έγκυρη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών. Επομένως θα έχουμε έγκυρη και καλυτέρα στοχευμένη θεραπευτική παρέμβαση.
 
 
 
 

Λογοθεραπεία Για Παιδιά & Ενήλικες | Πρότυπο Ειδικό Κέντρο Ιλίου

 
Τηλέφωνο 2102690596
 
Κινητό τηλέφωνο 6909205808
 
Φαξ 2102690596
 
 
 
 
 
 
 
Tο κέντρο μας είναι Φιλικό για άτομα με κινητικες δυσκολίες καθώς υπάρχουν ράμπα εισόδου, ασανσέρ και τουαλέτα ΑΜΕΑ.